• طراحی یکپارچه

    طراحی یکپارچه سیستم انبار در ارتباط با سایر سیستمهای مالی

  • گروه بندی اطلاعات

    امکان دسته بندی اطلاعات و تفکیک سیستمی

  • تحت شبکه

    امکان اجرای سیستم در محیط شبکه بصورت متصل با سایر سیستمها

سیستم انبار و اموال

در هر سازمان و شرکتی ، برنامه ریزی تولید وفروش بهمراه استفاده بهینه از منابع مختلف سازمان یکی از مهمترین فعالیت های آن سازمان بشمار می رود . برنامه ریزی تولید و تصمیم گیری در مورد منابع مختلف سازمان جهت بهبود بخشی با فرآیندهای تولید و عرضه محصولات به مشتریان نیاز به آگاهی دقیق از اطلاعات انبار آن سازمان دارد .سیستم انبار و اموال ارجان با طراحی ساده و انعطاف پذیر و قابلیت اجرا در محیط شبکه به همراه گزارشات پارامتریک امکان بهره مندی از تمامی امکانات مورد نیاز کاربران این حوزه را فراهم می نماید.