درباره ما

شرکت ارجان آرایه در سال … تاسیس شده و از همان ابتدا با هدف ارایه خدمات فنی و مهندسی در حوزه نرم افزار اقدام به تولید و توسعه سیستمهای مالی و اداری گردید . بعد از گذشت چهار دهه از آغاز فعالیت این شرکت خدا را شاکر هستیم که توانسته ایم با خدمات خود به طیف وسیعی از مشتریان در مسیر رشد  فن آوری اطلاعات در ادارات و سازمانهای دولتی موثر قرار گیریم. با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته در راستای توسعه محصولات و خدمات همواره بروز رسانی محصولات منطبق بر آخرین فنآوریها در دستور کار مجموعه ارجان قرار دارد.