نرم افزار سیستم حقوق و دستمزد

سیستم حسابداری

سیستم حسابداری ارجان آرایه بعنوان یکی از مهمترین زیر سیستمهای مجموعه ارجان بشمار می رود که قادر است تا با کنترل لحظه ای فرآیندهای مالی و ثبت هرگونه هزینه و یا درآمدی در سایر سیستمها تاثیرات آنرا نشان داده و با مقایسه بودجه سازمانی وضعیت تراز مالی لحظه ای را در اختیار مدیران و کارشناسان مربوطه قرار دهد . سیستم حسابداری ارجان در محیط تحت شبکه و بصورت یکپارچه با سایر سیستمهای مالی قابل بهره برداری می باشد.

با استقرار سیستم حسابداری ارجان  خواهید بود تا از امکانات و قابلیتهای بیشمار این نرم افزار بهره مند شوید . همچنین این سیستم به همراه سایر زیرسیستمهای مالی و اداری که در یک محیط تحت شبکه و بصورت کاملا متصل عمل می کند باعث افزایش  شفافیت در حوزه مالی خواهد شد. همین الان سفارش دهید